Detall

210-B. Constitució borsa del grup E, administració general discapacitat intel·lectual OPO-2008


 • Descripció

  210-B. Constitució borsa del grup E, administració general discapacitat intel·lectual OPO-2008


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual novembre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  1. Aspirants que hagen superat l'exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup E, sector administració general, convocatòria 47/08, torn de persones amb discapacitat intel·lectual.
  El personal que es trobe prestant serveis en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup i sector de l'Administració de la Generalitat les competències en matèria de personal del qual les exercisca la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública romandrà inactiu en la borsa de treball que es constitueix fins que es produïsca el seu cessament en el lloc de treball.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs de la mateixa naturalesa jurídica, grup i sector que hagen sigut coberts des de la Direcció General de Recursos Humans i que haja participat en el procediment selectiu anteriorment esmentat, la qual cosa es comprovarà d'ofici, i no serà procedent la seua inclusió en cas contrari.
  3. A l'efecte del punt anterior, únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat pel tribunal de selecció d'aquesta convocatòria. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar