Detalle Empleo Publico

Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn de promoció interna, convocatòria 2/15

Codi SIA: 3025321
Codi GUC: 62931
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé, títol universitari de grau
Grup: A2
Nº Places totals: 3

Places

Descripció de places:

Els 3 llocs convocats pertanyen al torn de promoció interna.

Requisits

1. Ser funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del subgrup C1 o del subgrup A2 (excepte els que ja pertanguen al Cos A2-30, cos superior de gestió de tributs, sector administració especial) i haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en el dit subgrup, tal com establix l'article 119 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent: a) Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix grup o subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte l'A2-30). b) Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a un cos o escala del subgrup C1 de l'annex I de la llei de conformitat amb l'article 119.1 de la llei 10/10 mencionada.) El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que establix el annex I de la llei, podrà igualment accedir al subgrup A2-30 per mitjà de promoció interna mixta si pertany al subgrup C1 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A2 2. Titulació: estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari de grau, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

Etapa actual:

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data de publicació: 04-05-2017

Modificació de la llista aprovats (fase d'oposició). Resolució de recursos

Data de publicació: 09-03-2017

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 26-01-2017

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova) i data de 3a prova

Data de publicació: 26-01-2017

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 28-11-2016

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 11-11-2016

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 28-09-2016

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 28-09-2016

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 02-08-2016

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 11-07-2016

Acord del tribunal pel qual s'aclareixen determinades qüestions

Data de publicació: 06-07-2016

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 24-06-2016

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 02-06-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 06-04-2016

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.