Detall

Peons qualificats de manteniment


 • Descripció

  Peons qualificats de manteniment


 • Organisme

  VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)
  AV. CORTS VALENCIANES, 20
  Tel:961971900
  Fax:961971983


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Permís de conduir b1


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  1 plaça : Parc Natural de les Llacunes de la Mata-Torrevieja (Alacant)
  1 plaça: Parc Natural de la Serra d'Espadà (Castelló)
  1 plaça: Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castelló)
  1 plaça: Parc Natural del Túria (València)
  1 plaça: Parc Natural de la Pobla de Sant Miquel (València)


 • Documentació / Informació

  Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el curriculum vitae (experiència laboral, formació acadèmica, formació complementària i resta de requisits)


 • Lloc de presentació

  La presentació de currículums haurà de realitzar-se necessàriament a través de la plataforma informàtica destinada a això, www.vaersa.com, després d'acceptar la política de privacitat de dades de VAERSA, a fi de complir amb els requisits i exigències de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vaersa.com/val/ofertas-de-empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar