Detall

Conseller principal (AD 14)


 • Descripció

  Conseller principal (AD 14)


 • Organisme

  Comissió. DG Pressupostos
  Avenue d'Auderghem 19/Oudergemselaan 19
  1040 Bruxelles/Brussel
  Belgique
  Tel:32 229-91111


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  El candidat ideal ha de ser una persona interessada a prestar un servici públic que compte amb un historial de formulació i aplicació d'estratègies per mitjà d'una gestió basada en el lideratge per l'exemple i un estil actiu.

  Haurà de posseir:
  - molt bon coneixement de les polítiques i els pressupostos de la UE, una excel·lent capacitat d'anàlisi i d'identificar qüestions clau, a fi de formular i generar objectius estratègics i plasmar-los en propostes pràctiques d'actuació,
  - molt bona capacitat de resoldre problemes organitzatius i operatius, bon criteri demostrat i capacitat de presa de decisions,
  - capacitat administrativa acreditada; excel·lent capacitat de fixar objectius i metes, prioritzar tasques i garantir la seua execució efectiva, així com capacitat de treballar en xarxa amb diferents servicis de la DG Pressupostos i la Comissió,
  - experiència fructífera i acreditada en la formulació i aplicació d'estratègies complexes, preferentment en àmbits estretament relacionats amb els pressupostos i els resultats de les polítiques; bon coneixement dels mètodes i les ferramentes d'avaluació de polítiques,
  - excel·lents dots de comandament, de comunicació i de relacions interpersonals, i capacitat de representar la Direcció General i a la Comissió eficaçment en el nivell directiu davant d'altres DG, institucions de la UE o parts interessades externes.


 • Requisits generals

  1. Ser ciutadà d'un dels estats membres de la UE.

  2. Posseir:

  * Un nivell de formació que corresponga a un cicle complet d'estudis universitaris acreditat per un títol o diploma de fi d'estudis, si la duració normal dels dits estudis és de quatre anys o més,
  * o un nivell d'educació que corresponga a estudis universitaris complets acreditats per un títol i una experiència professional apropiada de com a mínim un any quan la duració normal de l'ensenyança universitària siga de com a mínim tres anys (esta experiència professional d'un any no pot incloure's en l'experiència professional postuniversitaria que s'exigix a continuació).

  3. Una experiència professional postuniversitària de quinze anys com a mínim en un nivell al qual permeten accedir les qualificacions mencionades anteriorment. Almenys cinc anys d'eixa experiència professional hauran d'haver-se adquirit en una funció consultiva d'alt nivell en un àmbit relacionat amb el lloc.

  Els candidats hauran d'indicar clarament el lloc i les funcions precises exercides en cada lloc d'alt nivell.

  4. Posseir un coneixement profund d'una de les llengües oficials de la Unió Europea i un coneixement satisfactori d'una altra d'elles. Durant l'entrevista o entrevistes es comprovarà si els candidats complixen el requisit d'un coneixement satisfactori d'una altra llengua oficial de la UE. Amb este fi, part de l'entrevista podrà realitzar-se en esta altra llengua.

  5. No haver arribat encara a l'edat preceptiva de jubilació. Per al personal que entre a treballar en la Unió Europea a partir de l'1 de gener de 2014, la jubilació ordinària es produïx al final del mes en què la persona complix els 66 anys.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Abans de presentar la seua candidatura, el candidat haurà de cerciorar-se que complix tots els criteris d'admissibilitat, especialment pel que fa al tipus de titulació i a l'experiència professional exigits, així com la capacitat lingüística. L'incompliment d'algun dels criteris d'admissibilitat entranya l'exclusió automàtica del procés de selecció.

  El candidat haurà de tindre una adreça electrònica vàlida. Esta adreça s'utilitzarà per a confirmar la seua inscripció i per a estar en contacte amb el candidat durant les diferents fases del procés de selecció. Per tant, el candidat ha d'informar la Comissió Europea de qualsevol canvi en la seua adreça de correu electrònic.

  Per a completar la candidatura, el candidat haurà d'adjuntar un curriculum vitae en format PDF i redactar, en línia, una carta de motivació (de 8.000 caràcters com a màxim). Per raons funcionals i per a finalitzar el procediment de selecció com més prompte millor en interés dels candidats i de la institució, el curriculum vitae i la carta hauran d'estar redactats en alemany, francés o anglés.

  Una vegada finalitzada la seua inscripció en línia, el candidat rebrà un correu electrònic de confirmació que la seua candidatura ha sigut registrada. El correu electrònic també conté un número d'inscripció que serà el número de referència del candidat per a totes les qüestions referents a la seua candidatura.


 • Lloc de presentació

  El candidat haurà d'inscriure's a través d'Internet en la pàgina:

  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar