Detalle Empleo Publico

Comissions de Servici 2016, centres especials.

Codi SIA: 3025343
Codi GUC: 63193
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Resolució d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Comissió de servei
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Sense especificar
Grup: Sense especificar

Requisits

1. Podran participar en la convocatòria les persones funcionàries de carrera en servici actiu que ocupen o tinguen reservat un lloc de treball amb destinació definitiva, o el tinguen adjudicat amb efectes 1 de setembre de 2016 en centres o servicis educatius de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, dels cossos i especialitats a què corresponguen els llocs convocats. 2. Les persones que desitgen participar en esta convocatòria hauran de complir els requisits generals següents: a) Estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de València excepte en el cas que el participant estiga habilitat en Filologia: Valencià o equivalent. b) Tindre disponibilitat per a l'elaboració de materials didàctics, propostes i informes respecte a l'organització i el desenrotllament de la practica docent en els llocs convocats així com per a l'adaptació de l'horari i jornada a les característiques del lloc. 3. A més, per a cada tipus de lloc es relacionen en l'annex I els requisits específics corresponents.

Etapa actual:

Resolució d'al·legacions

Publicació

Documentació

Resolució per la qual es resolen els recursos de reposició presentats a la resolució de 25 de maig de 2016, per les quals es concedixen comissions de servici per al curs 2016/2017 per a cobrir llocs específics.

Informació complementària

Les persones hauran d'estar atentes al termini que dicte cada resolució.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució d'al·legacions

Data de publicació: 20-12-2016

Llista definitiva d'adjudicacions

Data de publicació: 22-07-2016

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 24-06-2016

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 13-06-2016

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 03-06-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 25-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Resolució d'al·legacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.