Detall

Tècnic de Gestió


 • Descripció

  Tècnic de Gestió


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals: CAJAMAR: ES47 - 3058 - 2293 - 42 - 2732000026

  En l'ingrés es farà constar BORSA TÉCNIC DE GESTIÒ, així com nom i cognoms de la persona que realitza el depòsit i DNI, que haurà de coincidir amb el nom de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  El pagament de la taxa és bonificarà en un percentatge del 100%, a les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves corresponents en què sol·liciten la seua participació.

  La no inclusió en la llista d'admesos atorga el dret a la devolució dels quantitats ingressades amb la sol·licitud prèvia expressa de l'interessat.


 • Documentació / Informació

  Els interessats a prendre part en les presents proves selectives, hauran de presentar instància, segons MODEL annex I d'esta convocatòria.

  La documentació que ha d'acompanyar a la instància sera:

  - Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport
  - Resguard acreditatiu de l'ingrés en un compte oberta a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació o en les altres formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladefarnals.es/va/content-report/places-tecnic-gestio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar