Detalle Empleo Publico

Agents mediambientals, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 16/15.

Codi SIA: 63449
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional
Titulació específica: Títol de tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família agrària) o equivalent.
Grup: C1
Nº Places totals: 3

Places

Descripció de places:

Torn de promoció interna.

Requisits

1. Ser funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del subgrup C2 o del subgrup C1 (excepte els que ja pertanguen al cos C1-14-03, agents mediambientals, sector administració especial) i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en aquest subgrup, tal com estableix l'article 119 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent: a) Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup C1 de l'annex I de la Llei excepte el C1-14-03). b) Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup C2 de l'annex I de la Llei d'acord amb l'article 119.1 de la mencionada Llei 10/10. El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la Llei, podrà igualment accedir al subgrup C1-14-03 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup C2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup C1. 2. Titulació: tindre el títol de tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família agrària) o equivalent, o el títol universitari de grau, o complir les condicions per a obtindre'ls abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

Etapa actual:

Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

Data de publicació: 19-02-2019

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 13-02-2019

Nomenament

Data de publicació: 13-02-2019

Places disponibles

Data de publicació: 16-01-2019

Acte elecció de destinació

Data de publicació: 15-01-2019

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents.

Data de publicació: 22-10-2018

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 01-10-2018

Correcció d'errors (fase d'oposició: llista d'aprovats)

Data de publicació: 20-04-2018

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 27-02-2018

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 18-12-2017

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 28-06-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 22-05-2017

Informació d'interés

Data de publicació: 04-05-2017

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 05-04-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 21-11-2016

Correcció d'errors (obertura de termin)

Data de publicació: 22-08-2016

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 20-07-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 06-07-2016

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (adjudicacions i data de cessament / presa de possessió)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano