Detall

Traductors (AD 5)


 • Descripció

  Traductors (AD 5)


 • Organisme

  Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  * Condiciones específiques: llengües

  Els candidats hauran de tindre coneixements de com a mínim 3 llengües oficials de la UE. En la present convocatòria d'oposicions, es farà referència a les llengües segons l'esquema següent:
  - Llengua 1: llengua utilitzada per a les proves d'opcions múltiples per ordinador i les proves de traducció.

  - Llengua 2: llengua utilitzada en el formulari de candidatura, una prova de comprensió lingüística, una prova de traducció i la comunicació entre l'EPSO i els candidats que hagen presentat un formulari de candidatura vàlid. Esta llengua haurà de ser diferent de la llengua 1.

  - Llengua 3: llengua utilitzada per a una prova de comprensió lingüística i una prova de traducció. La llengua 3 ha de ser diferent de les llengües 1 i 2.

  Les opcions possibles són les següents:
  * OPCIÓ 1:
  - Llengua 1: nivell mínim - C2 (coneixement perfecte) de la llengua de l'oposició
  - Llengua 2: nivell mínim - C1 (coneixement profund) en alemany, francés o anglés. Esta llengua haurà de ser diferent de la llengua 1.
  - Llengua 3: nivell mínim - C1 (coneixeme nt profund) en alemany, francés o anglés. La llengua 3 ha de ser diferent de les llengües 1 i 2.
  * OPCIÓ 2:
  - Llengua 1: nivell mínim - C2 (coneixement perfecte) de la llengua de l'oposició
  - Llengua 2: nivell mínim - C1 (coneixement profund) en alemany, francés o anglés. Esta llengua haurà de ser diferent de la llengua 1.
  - Llengua 3: nivell mínim - C1 coneixement profund) en una de les 24 llengües oficials de la UE. Esta llengua ha de ser diferent de les llengües 1 i 2 i de l'alemany, francés o anglés.

  Cal tindre en compte que els nivells mínims exigits més amunt s'apliquen a cada aptitud lingüística (parlar, escriure, llegir, comprendre) sol·licitada en el formulari de candidatura. La llengua 2 haurà de ser l'alemany, el francés o l'anglés.

  - No es requerix experiència professional.


 • Requisits generals

  - Estar en plena possessió dels seus drets com a ciutadans d'un estat membre de la UE.
  - Complir totes les obligacions que els impose la legislació nacional aplicable en matèria de servici militar.
  - Reunir les garanties d'integritat requerides per a l'exercici de les funcions previstes.

  * Igualtat d'oportunitats i adaptacions especials

  Si els candidats tenen una discapacitat o una situació mèdica que puga afectar la seua capacitat per a realitzar les proves, hauran d'indicar-ho en el formulari de candidatura i comunicar el tipus d'adaptacions que necessiten. Si la discapacitat o la situació mèdica sobrevenen després del termini de presentació de candidatures, els candidats hauran de notificar-ho a l'EPSO com més prompte millor, utilitzant la informació que s'indica a continuació.

  Els candidats hauran d'enviar a l'EPSO un certificat expedit per l'autoritat nacional del seu país o un certificat mèdic perquè les seues sol·licituds puguen ser tingudes en compte. Els seus documents acreditatius s'examinaran de manera que es puguen realitzar, d'una manera raonable, les adaptacions necessàries.

  Per a més informació, els candidats podran posar-se en contacte amb l'equip d'accessibilitat de l'EPSO a través dels mitjans següents:

  - correu electrònic (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),
  - fax (+32 22998081), o
  - correu ordinari a:
  Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
  «EPSO accessibility»
  Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25
  1049 Bruxelles/Brussel
  BELGIQUE/BELGIË


 • Places

  Nombre de places

  56

  Descripció de les places

  - Traductors (AD 5) de llengua alemanya (DE) - (EPSO/AD/343/17)
  . Opció 1: 9 places
  . Opció 2: 5 places
  -Traductors (AD 5) de llengua francesa (FR)- (EPSO/AD/344/17)
  . Opció 1: 6 places
  . Opció 2: 7 places
  -Traductors (AD 5) de llengua italiana (IT) - (EPSO/AD/345/17)
  . Opció 1: 10 places
  . Opció 2: 4 places
  -Traductors (AD 5) de llengua neerlandesa (NL) - (EPSO/AD/346/17)
  . Opció 1: 8 places
  . Opció 2: 7 places

  Els llocs que puguen proposar-se als candidats seleccionats estaran a Brussel·les o a Luxemburg.

  La present convocatòria inclou unes quantes oposicions, amb dos opcions cada una. Cada candidat pot presentar-se únicament a una oposició i una opció. Haurà de triar l'opció que li interesse en omplir el formulari de candidatura en línia i no podrà modificar esta elecció una vegada ho haja validat.


 • Documentació / Informació

  El candidat haurà d'omplir el formulari de candidatura en la llengua que haja triat com a llengua 2.

  En omplir el formulari de candidatura, es demanarà als candidats que confirmen el compliment de les condicions d'admissió a l'oposició i que faciliten altres dades rellevants per a ella (per exemple: títols). A més, els candidats hauran de seleccionar les seues llengües 1, 2 i 3.

  En validar el seu formulari de candidatura, els candidats han de declarar pel seu honor que complixen totes les condicions mencionades en la secció «Condicions d'admissió». Una vegada validat el seu formulari, els candidats no podran fer cap modificació posterior. És responsabilitat dels candidats cerciorar-se de que han omplit i validat els seus formularis de candidatura dins del termini fixat.


 • Lloc de presentació


  Les candidatures hauran de presentar-se en línia en el lloc web de l'EPSO http://jobs.eu-careers.eu).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://epso.europa.eu/home_es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar