Detall

Tècnic de seguiment de polítiques europees. Convocatòria 2/2017


 • Descripció

  Tècnic de seguiment de polítiques europees. Convocatòria 2/2017


 • Organisme

  FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (ANTENA BRUSSEL·LES)
  Tel:003222824160
  Fax:003222824161


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Experiència professional mínima de tres anys, dels quals com a mínim, dos ho seran en l'àmbit de temes europeus.
  - Ser nacional d'un estat membre de la UE o de l'Espai Econòmic Europeu.
  - Ser major de setze anys i no haver superat l'edat de jubilació.
  - Coneixement de la Comunitat Valenciana, les seues institucions i el seu entorn socioeconòmic.
  - Domini parlat i escrit d'anglés, equivalent a nivell B2, i valencià o castellà, a nivell C1.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016.


 • Documentació / Informació


  Les persones candidates, a més de facilitar un correu electrònic i un telèfon de contacte, hauran d'adjuntar, a la seua candidatura, la documentació següent, l'enviaran al correu electrònic dgre@gva.es, i indicaran en l'assumpte «Ref.: tècnic de seguiment de polítiques europees»:

  a) Carta de motivació;
  b) Curriculum vitae segons el model Europass (la plantilla està disponible enhttp://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
  c) Autovaloració dels mèrits addicionals, d'acord amb l'annex II.
  d) Còpies dels títols i acreditació dels mèrits al·legats. Els qui hagen obtingut la titulació en l'estranger, hauran d'acompanyar-la amb la credencial que n'acredite l'homologació, convalidació o certificat d'equivalència. Respecte de les publicacions, haurà d'incloure's una referència per a la localització.
  e) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits, d'acord amb el model que s'inclou com a annex III.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ue.gva.es/va/oportunidades-de-empleo-en-la-ue


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar