Cos superior Gestió en Arquitectura, A2-17, torn de promoció interna, convocatòria 18/16.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
Codi SIA: 3025730
|
Codi GVA: 66620
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Promoció interna
Prova
Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Arquitectura tècnica o bé, títol universitari oficial de grau.
Places
Núm. de places totals 2
Requisits
a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les persones ciutadanes espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 18.8

Forma de pagament:

los derechos de examen se ingresarán en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que figuran en la solicitud. El pago de la tasa se justificará mediante el oportuno justificante que la entidad bancaria emitirá atendiendo a la modalidad de pago elegida por la persona aspirante.

Excempció / Reducció de tases:

EXENCIONES/DESCUENTOS - Las personas con diversidad funcional igual o superior al 33 %. Para ello señalarán con una equis (X) en el apartado de Exenciones «Diversidad Funcional» de la solicitud presencial o telemática. - Los miembros de familias numerosas o monoparentales de categoría especial....
Saber més

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Fase

Oposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data publicació: 11-10-2019

Criteris d'avaluació

Data publicació: 09-07-2019

Acord de notes del 2n examen. Termini de recurs

Data publicació: 09-07-2019

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici

Data publicació: 12-06-2019

Nota informativa

Data publicació: 13-05-2019

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data publicació: 25-04-2019

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data publicació: 04-03-2019

Nota informativa

Data publicació: 13-02-2019

Nota informativa

Data publicació: 12-02-2019

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data publicació: 05-02-2019

Nomenament de tribunal

Data publicació: 06-11-2018

Informació d'interés

Data publicació: 15-06-2018

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 02-05-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 15-02-2018

Bases i obertura de termini

Data publicació: 14-11-2017

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs