Detall

Juristes lingüistes (grup de funcions AD).


 • Descripció

  Juristes lingüistes (grup de funcions AD).


 • Organisme

  Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
  European Personnel Selection Office
  Avenue de Cortenbergh / Kortenberglaan 80, 1000 Brussels


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors (nou termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  - Condicions específiques - llengües:
  La persona candidata ha de tindre coneixements de, com a mínim, tres llengües oficials de la UE. Ha de tindre coneixements de la llengua de l'oposició, com a mínim al nivell C2 (domini perfecte), coneixement del francés, com a mínim al nivell C1 (coneixement profund), i coneixement d'una tercera llengua oficial de la UE, com a mínim al nivell C1 (coneixement profund).
  - En aquesta convocatòria d'oposicions es farà referència a les llengües segons l'esquema següent:
  · Llengua 1: llengua de l'oposició (letó o maltés). Llengua utilitzada en el formulari de candidatura, les proves de traducció i les proves de la fase d'avaluació.
  · Llengua 2 (francés): ha de ser obligatòria, és la llengua utilitzada per a una de les proves de traducció i per a la comunicació de l'EPSO amb els candidats que hagen presentat un formulari de candidatura vàlid.
  · Llengua 3: llengua utilitzada per a una de les proves de traducció; ha de ser una llengua oficial de la Unió Europea diferent de les llengües 1 i 2.


 • Requisits generals

  - Estar en plena possessió dels seus drets com a ciutadà d'un estat membre de la UE.
  - Complir totes les obligacions imposades per la legislació nacional en matèria de servei militar.
  - Reunir les garanties d'integritat requerides per a l'exercici de les funcions previstes.

  * Igualtat d'oportunitats i adaptacions especials
  - Si els candidats tenen una discapacitat o una situació mèdica que puga afectar la seua capacitat per a realitzar les proves, han d'indicar-ho en el formulari de candidatura i comunicar el tipus d'adaptacions que necessiten.
  - Els candidats hauran d'enviar a l'EPSO un certificat expedit per l'autoritat nacional del seu país o un certificat mèdic perquè les seues sol·licituds puguen ser tingudes en compte. Els seus documents acreditatius s'examinaran perquè es puguen realitzar, dins del que és raonable, les adaptacions necessàries.
  - Per a més informació, els candidats podran posar-se en contacte amb l'equip d'accessibilitat de l'EPSO a través dels mitjans següents:
  - Correu electrònic (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);
  - Fax (+32 2 299 80 81), o
  - Correu postal: Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
  «EPSO accessibility»
  Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan, 25
  1049 Bruxelles/Brussel
  BELGIQUE/BELGIË


 • Places

  Nombre de places

  20

  Descripció de les places

  * NOMBRE DE CANDIDATS
  - EPSO/AD/354/17 - Juristes lingüistes (AD 7) de llengua letona (LV): 10
  - EPSO/AD/355/17 - Juristes lingüistes (AD 7) de llengua maltesa (MT): 10
  El candidat només podrà presentar la seua candidatura per a una d'aquestes. Ha de triar l'opció que li interesse en el moment de la presentació de la candidatura en línia i no podrà modificar l'elecció una vegada haja validat el formulari de candidatura electrònic.
  * NATURALESA DE LES FUNCIONS
  En general, la funció dels juristes lingüistes del Tribunal de Justícia és traduir textos jurídics a la llengua de l'oposició, a partir de dues altres llengües oficials de la UE, com a mínim, i realitzar anàlisis jurídiques en col·laboració amb les secretaries i la resta de serveis del Tribunal de Justícia.
  Vegeu l'annex I per a més informació sobre les tasques que solen realitzar-se.


 • Documentació / Informació

  - El candidat ha d'emplenar el formulari de candidatura en la llengua que haja triat com la seua llengua 1.
  - En emplenar el formulari de candidatura, se li demanarà que confirme que compleix les condicions d'admissió per a l'oposició triada i que facilite més informació rellevant a l'efecte de l'oposició [per exemple: títols, experiència laboral i respostes a preguntes específiques de la pestanya «Talent Screener» (avaluador de talents)]. A més, haurà de seleccionar la seua llengua 1 (la triada per a l'oposició), la seua llengua 2 (francés) i la seua llengua 3 (una de les oficials de la UE, diferent de les llengües 1 i 2).
  - Validant el formulari, el candidat declara pel seu honor que compleix tots els requisits esmentats en la secció «Condicions d'admissió». Una vegada que el candidat haja validat el formulari de candidatura, no podrà fer cap modificació posterior. És responsabilitat seua cerciorar-se que completa i valida la candidatura en el termini establit.


 • Lloc de presentació


  Les candidatures han de presentar-se en línia en la pàgina web de l'EPSO:http://jobs.eu-careers.eu


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://epso.europa.eu/apply/job-offers_es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.