Detall

Cossos de professors i professores d'Ensenyament Secundari i de professors tècnics i professores tècniques de Formació Professional de la Comunitat Autònoma del País Basc.


 • Descripció

  Cossos de professors i professores d'Ensenyament Secundari i de professors tècnics i professores tècniques de Formació Professional de la Comunitat Autònoma del País Basc.


 • Organisme


  Govern Basc: Departament d'Educació
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz
  Tel.: 945018182 Ext. 18182
  Fax: 945018337
  Web:http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/es/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A/B - Llicenciatura/Diplomatura


 • Taxa ordinària

  22,57 €


  Descripció de la taxa

  - Subgrup A-1: 22,57 euros
  - Subgrup A-2: 18,82 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1511

  Descripció de les places

  - Corresponents al subgrup A-1 (cos de professors i professores d'Ensenyament Secundari de la Comunitat Autònoma del País Basc) i A-2 (cos de professors tècnics i professores tècniques de Formació Professional de la Comunitat Autònoma del País Basc).
  La distribució de les places per cos i torn és la següent:
  * Accés lliure (A): 732
  - 572 places per al cos de professors i professores d'Ensenyament Secundari.
  - 160 places per al cos de professors tècnics i professores tècniques de Formació Professional.
  * Accés discapacitats (B): 109
  - 95 per al cos de professors i professores d'Ensenyament Secundari.
  - 14 per al cos de professors tècnics i professores tècniques de Formació Professional.
  * Accés a un altre cos de classificació superior: 670
  - Vegeu la distribució per especialitats en cada cos en el punt 1.3. d'aquesta convocatòria.
  - En el cas que quedaren desertes places oferides en el torn de reserva per discapacitat i en el procediment d'accés a un altre cos docent inclòs en un grup superior, s'acumularan a les oferides pel torn lliure.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.euskadi.eus/informacion/ope-2018-docentes-secundaria-y-formacion-profesional/web01-a3hhlair/es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar