Detall

Cos de professors d'Ensenyament Secundari pel torn lliure, procediment per a l'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari (accés a cos docent inclòs en grup de classificació superior), procediment per a l'adquisició de noves especialitats pels funcionaris de l'esmentat cos i procediment de selecció d'aspirants a llocs de treball docent en règim d'interinitat.


 • Descripció

  Cos de professors d'Ensenyament Secundari pel torn lliure, procediment per a l'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari (accés a cos docent inclòs en grup de classificació superior), procediment per a l'adquisició de noves especialitats pels funcionaris de l'esmentat cos i procediment de selecció d'aspirants a llocs de treball docent en règim d'interinitat.


 • Organisme


  Govern de Castella-la Manxa: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
  Bulevard Río Alberche, s/n.
  45071 Toledo
  Tel.: 92 524 74 00
  Fax: 92 524 74 10
  Web:http://www.jccm.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Places

  Nombre de places

  729

  Descripció de les places

  Total places:
  Torn lliure: 694
  Accés grup superior: 35

  * Especialitat/codi:
  - Filosofia/001: 32 torn lliure; 1 accés grup superior.
  - Grec/002: 6 torn lliure.
  - Llatí/003: 8 torn lliure.
  - Llengua Castellana i Literatura/004: 101 torn lliure; 6 accés grup superior.
  - Geografia i Història/005: 74 torn lliure; 4 accés grup superior.
  - Matemàtiques/006: 119 torn lliure; 8 accés grup superior.
  - Física i Química/007: 74 torn lliure; 4 accés grup superior.
  - Biologia i Geologia/008: 53 torn lliure; 3 accés grup superior.
  - Anglés/011: 87 torn lliure; 5 accés grup superior.
  - Orientació Educativa/018: 37 torn lliure; 1 accés grup superior.
  - Economia/061: 27 torn lliure; 1 accés grup superior.
  - Assessoria i Processos d'Imatge Personal/103: 6 torn lliure.
  - Formació i Orientació Laboral/105: 14 torn lliure; 1 accés grup superior.
  - Hostaleria i Turisme/106: 7 torn lliure.
  - Intervenció Sociocomunitària/108: 8 torn lliure.
  - Organització i Gestió Comercial/110: 18 torn lliure; 1 accés grup superior.
  - Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics/117: 7 torn lliure.
  - Processos Sanitaris/118: 10 torn lliure.
  - Sistemes Electrotècnics i Automàtics/125: 6 torn lliure.

  Els aspirants que concórreguen pel torn d'ingrés lliure no podran presentar-se a la mateixa o distinta especialitat pel torn d'ingrés de persones amb discapacitat, convocat per Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de 07/03/2018. Així mateix, només podran concórrer a una única especialitat per aquest torn d'ingrés lliure.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-ensenanzas-medias-2018


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar