Detall

Professors d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors tècnics de Formació Professional i cos de mestres.


 • Descripció

  Professors d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors tècnics de Formació Professional i cos de mestres.


 • Organisme


  Xunta de Galícia: Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària
  Edificis Administratius - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostel·la
  Tel.: 98 1 545 400
  Fax: 98 1 545 443
  Web:http://www.xunta.es/consellerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Acreditar el coneixement del gallec.


 • Requisits generals

  Tindre el títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents als efectes de docència o haver superat tots els estudis per a obtindre'l segons l'especialitat triada.


 • Places

  Nombre de places

  1050

  Descripció de les places

  Es convoquen procediments selectius, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a cobrir 1.050 places en el cos de professors d'ensenyament secundari, 30 places en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, 160 places en el cos de professors tècnics de Formació Professional i 705 places en el cos de mestres, situades en l'àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia (codi de procediment ED001A), amb el desglossament per especialitats i torns (vegeu Títol I, base 1 de la convocatòria,1.1 Places convocades)

  Cos de professors d'ensenyament secundari: 732 places torn lliure - 56 places reserva persones amb discapacitat
  Cos de professors tècnics de Formació Professional: 149 places torn lliure - 11 places reserva persones amb discapacitat
  Cos de mestres: 655 places torn lliure - 50 places reserva persones amb discapacitat
  Cos de professors d'ensenyament secundari (Accés del subgrup A2 al subgrup A1): 243 places funcionaris carrera - 19 places reserva persones amb discapacitat.
  Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes (Accés des del subgrup A1 al subgrup A1 - ANGLÉS): 28 places funcionaris carrera - 2 places reserva persones amb discapacitat.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds hauran d'omplir-se en la pàgina web de la Direcció General de Centres i Recursos Humanshttp://www.edu.xunta.es/oposicions i es presentaran obligatòriament per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Xunta de Galícia (https://sede.xunta.gal).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.edu.xunta.gal/portal/es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar