Detall

Cos d'inspectors d'Hisenda


 • Descripció

  Cos d'inspectors d'Hisenda


 • Organisme


  Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència, Conselleria de Presidència i Portaveus del Govern
  C/ Pontejos, 3
  28012 Madrid
  Web:http://www.madrid.org/es/transparencia/consejeria/vicepresidencia-consejeria-presidencia-y-portavocia-del-gobierno
  Tel: 917206173


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  52,91 €


  Descripció de la taxa

  Pagament per banca electrònica (per mitjà de càrrec en compte o pagament amb targeta), accedint a la pàgina web de la Comunitat de Madrid o pagament en efectiu: l'interessat ha de dirigir-se amb el model 030, degudament omplit, a qualsevol oficina d'alguna de les entitats col·laboradores que presten el servei de recaptació en la Comunitat de Madrid i que poden consultar-se a través de la pàgina web www.madrid.org


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  Les proves selectives són per a la cobertura d'onze places en el cos d'inspectors d'Hisenda, d'Administració especial, grup A, subgrup A1, de la Comunitat de Madrid, per a la seua provisió simultània pels torns de promoció interna i d'accés lliure.
  El nombre total de vacants reservades al torn d'accés lliure ascendeix a 9 places, i 2 restants corresponen al torn de promoció interna. En cas que no queden cobertes aquestes últimes, s'acumularan a les del torn d'accés lliure.

  Es reserva 1 plaça del total de les convocades pel torn lliure per als que tinguen la condició legal de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
  Els aspirants només podran participar en un dels torns, lliure o promoció interna, independentment que puguen concórrer, dins del torn lliure, a la plaça reservada a la quota de discapacitat, sempre que així ho indiquen en l'apartat corresponent de la sol·licitud i complisquen els requisits establits a aquest efecte.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354703959107&idTema=1109066710119&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.