Detall

Cos de tècnics auxiliars mediambientals


 • Descripció

  Cos de tècnics auxiliars mediambientals


 • Organisme


  Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència, Conselleria de Presidència i Portaveus del Govern
  C/ Pontejos, 3
  28012 Madrid
  Web:http://www.madrid.org/es/transparencia/consejeria/vicepresidencia-consejeria-presidencia-y-portavocia-del-gobierno
  Tel: 917206173


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Ampliació de places

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.


 • Taxa ordinària

  21,11 €


  Descripció de la taxa

  Pagament per banca electrònica (per mitjà de càrrec en compte o pagament amb targeta), accedint a la pàgina web de la Comunitat de Madrid o pagament en efectiu: l'interessat ha de dirigir-se amb el model 030, degudament omplit, a qualsevol oficina d'alguna de les entitats col·laboradores que presten el servei de recaptació en la Comunitat de Madrid i que poden consultar-se a través de la pàgina web www.madrid.org


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  Les proves selectives són per a la cobertura de deu places en el cos de tècnics auxiliars mediambientals, d'Administració especial, grup C, subgrup C1, de la Comunitat de Madrid, per a la seua provisió simultània pels torns de promoció interna i d'accés lliure.
  El nombre total de vacants reservades al torn d'accés lliure ascendeix a 8 places i les dues restants corresponen al torn de promoció interna. En cas que no queden cobertes aquestes últimes, s'acumularan a les del torn d'accés lliure.

  El procés selectiu del torn de promoció interna finalitzarà abans que el corresponent al torn lliure.
  Els aspirants només podran participar en un dels torns, lliure o promoció interna.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354705844121&idTema=1109066710119&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.