Detall

Cos A1-02, advocats/des de la Generalitat. (OPO-14)


 • Descripció

  Cos A1-02, advocats/des de la Generalitat. (OPO-14)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llistat mensual maig

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  1. Aspirants que hagen superat algun exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al subgrup A1, sector administració especial, cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, convocatòria torn lliure 4/14, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball pertanyents al cos d'advocats de la Generalitat, A1-02 de l'Administració de la Generalitat les competències del qual en matèria de personal siguen exercides per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs del cos d'advocats de la Generalitat, A1-02 que hagen sigut coberts per la Direcció General de Funció Pública i que haja participat en el procediment selectiu anteriorment esmentat, cosa que es comprovarà d'ofici, no procedint la seua inclusió en cas contrari.
  Únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat per l'Òrgan de Selecció de la dita convocatòria.
  3. El personal funcionari de carrera que, havent participat en el procés selectiu d'accés al subgrup A1, sector administració especial, cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, convocatòria torn lliure 4/14, haguera aprovat algun exercici en un procés selectiu anterior del cos d'advocats de la Generalitat, A1-02.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67929


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67929 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar