Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. PROMOCIÓ INTERNA (Convocatòria 29/16)

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
Codi SIA: 3021945
|
Codi GVA: 67941
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball, o un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari.
Places
Núm. de places totals 2

Descripció de places

Torn de promoció interna en les tres modalitats: vertical, horitzontal i mixta.
Requisits
1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant, com a mínim, dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o escala des del qual...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 30

Forma de pagament:

Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant el justificant oportú que l'entitat bancària ha d'emetre d'acord amb la modalitat de pagament triada per la persona...
Saber més

Excempció / Reducció de tases:

Exempcions: estan exempts del pagament de la taxa: a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a això, en la sol·licitud cal marcar amb una ics (X) en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria"...
Saber més

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Fase

Oposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data publicació: 02-05-2019

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data publicació: 04-04-2019

Nomenament de tribunal

Data publicació: 23-11-2018

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data publicació: 30-10-2018

Bases i obertura de termini

Data publicació: 27-04-2018

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs