Detall

Execució de la sentència 542/2017, de 30 de novembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo contenciós-administratiu, secció segona, PO. 2/161/2015, Convocatòria 44/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, Informàtics, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana


 • Descripció

  Execució de la sentència 542/2017, de 30 de novembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo contenciós-administratiu, secció segona, PO. 2/161/2015, Convocatòria 44/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, Informàtics, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Oposició : Llista aprovats (fase oposición) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurso)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol d'Enginyer en Informàtica, Llicenciat en Informàtica o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Les equivalències dels títols al·legats hauran de justificar-se per l'interessat


 • Requisits especifics

  La Sentència 542/2017, de 30 de novembre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Segona, recaiguda en el PO. 2/161/2015, , reconeix el dret del demandant a la retroacció d'actuacions, a fi que se li convoque de nou al segon exercici pràctic de la fase d'oposició; repetició de l'exercici que no afectarà els aspirants que van resultar ja seleccionats en el seu moment, sinó a l'actor i a la resta dels aspirants que no van superar el citat segon exercici.


 • Places

  Descripció de les places

  Segons sentència • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar