Detall

Convocatòria 32/2018. Cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat.


 • Descripció

  Convocatòria 32/2018. Cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Adjudicació i Nomenament : [Adjudicació de destins i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs]

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Veure base primera, participants, de la convocatòria


 • Places

  Nombre de places

  40

  Descripció de les places

  Veure annex I


 • Documentació / Informació


  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es troben detallades en la base segona presentació de sol·licituds.
  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podrà annexar la documentació acreditativa que desitje.

  2) Per registre en un centre PROP.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està al seu abast en Impresos associats a la URL d'abans.


 • Lloc de presentació


  La Sol·licitud només pot ser presentada telemàticament, i no en suport de paper i es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció -indicar núm. de convocatòria i any (ej. 35/2017) , entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa es presentarà per un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?conv=4021

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?conv=4021 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar