Detall

Convoctòria 42/2018. Un lloc de subdirector/a General, dos llocs de Cap servei i dos llocs de Secretaria d'alt carrec. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.


 • Descripció

  Convoctòria 42/2018. Un lloc de subdirector/a General, dos llocs de Cap servei i dos llocs de Secretaria d'alt carrec. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat i, en els llocs 4052, 6105 i 21039, el personal sanitari d'altres administracions públiques que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió dels llocs de treball que es detallen en l'annex II de la present resolució.
  Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Veure Annex I


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud, es troba disponible en la pàgina web de la Generalitat (www.gva. es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció, indicar número de convocatòria i any (ej. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits, llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció, indicar número de convocatòria i any (ej. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-

  es troba disponible en la pàgina web de la Generalitat (www.gva. es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció, indicar número de convocatòria i any (ej. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=LIBRE_DESIGNACION&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68284 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar