Detall

Monitors esportius en diverses disciplines.


 • Descripció

  Monitors esportius en diverses disciplines.


 • Organisme

  Vallada
  Plaça Major, 10
  Tel:962257009
  Fax:962257624


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:
  1. Llicenciatura o grau equivalent en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE).
  2. Cicle formatiu d'FP de grau superior. Títol de Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives.

  En cas que no es tinga cap de les dues titulacions abans assenyalades, s'ha d'estar en possessió de totes i cada una de les titulacions següents:
  - Instructor/a de pilates.
  - Instructor/a de ciclisme indoor.
  - Instructor/a de liftraining/body power.
  - Instructor/a d'activitats dirigides.
  - Entrenador/a personal.
  - Monitor/a de fitness/musculació.


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en el procés de selecció objecte d'aquesta convocatòria ha de fer-ho constar en el model de sol·licitud que s'estableix en l'annex de les presents bases.
  El model que han d'omplir les persones interessades per a presentar la seua sol·licitud, que figura en aquest annex, es podrà adquirir mitjançant aquestes bases, publicades en la web, o físicament en les oficines municipals de l'Ajuntament de Vallada en horari d'atenció al públic, de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
  La sol·licitud degudament omplida i signada per la persona sol·licitant s'ha de dirigir a la Il·lma.
  Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Vallada.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o document anàleg.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació requerida (titulacions assenyalades a l'apartat f) del punt tercer de les presents bases).
  - Documentació acreditativa dels mèrits.
  - Informe de la vida laboral.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Vallada, c/ Pl. Major, 10, CP 46691, en horari d'atenció al públic de 09.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vallada.es/va/listado-titulares/tablon%20de%20anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar