Detall

Bomber conductor


 • Descripció

  Bomber conductor


 • Organisme

  Consorci per al Servei d'Extinció d'Incendis, Salvament i Protecció Civil de la Rioja
  Calle Prado Viejo, 62-Bis
  266071 Logroño
  Tel. 941 29 16 12
  Fax: 941 29 17 06
  Tel: 941 29 16 17
  Fax:941 29 17 06


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió de qualsevol de les titulacions següents o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds: Batxiller-LOE; Batxiller-LOGSE; Batxillerat Unificat Polivalent; Batxiller Superior; Tècnic Especialista (Formació Professional de segon grau); Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior) i Tècnic , o els seus equivalents. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Places

  Nombre de places

  7

 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.larioja.org/ceis


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar