Detall

Convocatòria 68/2018. Concurs de trasllat cossos A1-11 superior tècnic d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, A1-18, superior tècnic d'Arquitectura, A2-08 superior de Gestió en Enginyeria Tècnica en Obres Públiques i A2-17 superior de Gestió en Arquitectura, a llocs de caps de secció i nivell 24.


 • Descripció

  Convocatòria 68/2018. Concurs de trasllat cossos A1-11 superior tècnic d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, A1-18, superior tècnic d'Arquitectura, A2-08 superior de Gestió en Enginyeria Tècnica en Obres Públiques i A2-17 superior de Gestió en Arquitectura, a llocs de caps de secció i nivell 24.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  Vegeu la base primera, participants, de la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  68

  Descripció de les places

  Vegeu l'annex I


 • Documentació / Informació


  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es troben detallades en la base segona (presentació de sol·licituds).
  TRÀMIT PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital, cal entrar en l'URL següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podreu annexar la documentació acreditativa que vulgueu.

  2) Per registre en un centre PROP
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està a la vostra disposició en impresos associats de l'URL anterior.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud només es pot presentar telemàticament, i no en suport de paper, i s'ha de presentar en el Registre Electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, "Ocupació pública", apartat de descripció - cal indicar-hi el núm. de convocatòria i l'any (ex. 70/2017) per a entrar en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa s'ha de presentar per un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4028

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4028 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar