Detall

Facultatiu/iva especialista d'Àrea de Cirurgia Cardiovascular de la Gerència d'Atenció Especialitzada


 • Descripció

  Facultatiu/iva especialista d'Àrea de Cirurgia Cardiovascular de la Gerència d'Atenció Especialitzada


 • Organisme

  Servei Càntabre de Salut
  Av. Herrera Oria, s/n
  39011 Santander, Cantàbria
  Tel:942 20 27 70


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Lloc de presentació

  Registre de l'Hospital Universitari "Marqués de Valdecilla", o en qualsevol dels llocs a què es refereix l'article 105.4 de la Llei 6/2002, de 10 de desembre, de règim jurídic del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.scsalud.es/profesionales


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar