Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Cos de tècnics i diplomats especialistes, especialitat de Ciències Experimentals.


 • Descripció

  Cos de tècnics i diplomats especialistes, especialitat de Ciències Experimentals.


 • Organisme


  Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència Primera, Conselleria de Presidència i Portaveus del Govern
  Plaça Puerta del Sol, 7, 1a planta.
  28013 Madrid
  Tel.: 91.580.12.17 / 02
  Fax: 91.580.12.01
  Web:http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1109265444710&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Les proves selectives són per a la cobertura de quatre places en el cos de tècnics i diplomats especialistes, especialitat de Ciències Experimentals, d'administració especial, grup A, subgrup A2, de la Comunitat de Madrid, per a la seua provisió simultània pels torns de promoció interna i d'accés lliure.
  El nombre total de vacants reservades al torn lliure ascendeix a tres places, i la plaça restant correspon al torn de promoció interna.
  Es reserva una plaça del total de les convocades pel torn lliure per a persones amb discapacitat.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar