Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Constitució borsa de treball temporal provisional d'urgent necessitat d'enginyers/eres tècnics/tècniques forestals per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana.


 • Descripció

  Constitució borsa de treball temporal provisional d'urgent necessitat d'enginyers/eres tècnics/tècniques forestals per a diferents centres de treball de la Comunitat Valenciana.


 • Organisme

  VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)
  AV. CORTS VALENCIANES, 20
  Tel:961971900
  Fax:961971983


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. La data d'inscripció començarà el dia 27/11/2018 i acabarà el dia 03/12/2018 a les 15.00.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol universitari d'Enginyeria Tècnica Forestal o bé títol universitari de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.


 • Requisits generals

  - Disponibilitat per a viatjar, permís de conducció B i vehicle propi.


 • Places

  Descripció de les places

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

  Condicions dels llocs oferits:
  - Contracte laboral d'interinitat.
  - Durada: Mentre dure el procés de selecció (borsa definitiva).
  - Jornada laboral: 1510,75 hores anuals de treball efectiu.
  - Salari: 23.010,60 euros bruts anuals (B16E004).


 • Documentació / Informació

  Per a inscriure's a la borsa de treball, cal registrar-se a través de la pàgina web (empleo.portalvaersa.com), fent clic en l'enllaç "Accés a l'àrea personal" i omplint el seu perfil en el portal de candidat.

  Aquesta borsa extraordinària es constitueix mentre es prepara la borsa definitiva.

  Valorable experiència demostrable en les funcions del lloc.


 • Lloc de presentació

  Per a presentar la sol·licitud, heu de donar-vos d'alta necessàriament en el "Portal del candidat" a través de la plataforma informàtica destinada a això: empleo.portalvaersa.com


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://empleo.portalvaersa.com/es/BolsasProvisionales


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar