Detall

Convocatòria 82/2018. Concurs de trasllats dels cossos i escales A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat.


 • Descripció

  Convocatòria 82/2018. Concurs de trasllats dels cossos i escales A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  Vegeu la base primera, participants, de la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  95

  Descripció de les places

  Vegeu l'annex I


 • Documentació / Informació


  NOTA IMPORTANT ABANS D'INICIAR LA SOL·LICITUD

  MILLORA D'OCUPACIÓ:

  El personal que estiga en situació de millora d'ocupació, a la data de publicació de la convocatòria, i presente la sol·licitud de participació en aquesta, haurà d'incorporar-se al lloc que, si escau, se li adjudique, d'acord amb el paràgraf quart, base onzena de la resolució de convocatòria.

  RECOMANACIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD, AUTOBAREMACIÓ I PRELACIÓ DE LLOCS:

  Pot presentar-se la sol·licitud diverses vegades, dins del termini de presentació, únicament es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. No obstant això, l'aplicació guarda l'última sol·licitud sense enviar; per tant, la sol·licitud guardada podrà modificar-se en qualsevol moment, abans de procedir al registre telemàtic. No és necessari registrar cada vegada la sol·licitud, es registrarà quan es tinga la seguretat d'haver introduït totes les dades correctes. Una vegada registrada telemàticament, si es vol modificar alguna dada cal fer-la de nou.

  En el camp d'observacions, cal introduir les dades en l'última modificació de la sol·licitud, abans d'enviar-la i s'ha de comprovar en el justificant de registre que apareixen aquestes observacions.
  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es troben detallades en la base segona presentació de sol·licituds.
  TRÀMIT PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital, cal entrar en l'URL següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podreu annexar la documentació acreditativa que vulgueu.

  2) Per registre en un centre PROP
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està a la vostra disposició en impresos associats de l'URL anterior.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud només es pot presentat telemàticament, i no en suport de paper, i s'ha de presentar en el Registre Electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat descripció -cal indicar el núm. de convocatòria i l'any, ex. 70/2017, per a la qual cosa cal entrar en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa s'ha de presentar per un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4035

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4035 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar