Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)
Codi SIA: 3022135
|
Codi GVA: 69758
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

De conformitat amb el que s'ha establit en la disposició addicional única i en l'annex VII del Reglament...
Saber més
Places
Núm. de places totals 67

Descripció de places

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT CLARINET (codi 6A3): 5 places - Ingrés lliure: 5 - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): - FLAUTA TRAVESSERA (codi 6A9): 4 places - Ingrés lliure: 4 - Reserva diversitat funcional...
Saber més
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altre estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat al qual siga aplicable els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 28.1

Forma de pagament:

L'ingrés de l'import s'ha de fer mitjançant una targeta bancària o el càrrec en el compte, dins del termini de presentació de sol·licituds. La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant. De conformitat amb el que es disposa en els articles 14.4-2, 14.4-5...
Saber més

Excempció / Reducció de tases:

REDUCCIÓ: - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona EXEMPCIÓ: - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Fase

Adjudicació i nomenament

Informació complementària
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu de cossos docents no universitaris, convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, respecte de...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Data publicació: 22-02-2024

Aprovació d'expedient

Data publicació: 15-02-2024

Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Data publicació: 18-11-2020

Aprovació d'expedient

Data publicació: 10-11-2020

Correcció d'errors (nomenament)

Data publicació: 17-10-2019

Nomenament

Data publicació: 17-09-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data publicació: 30-07-2019

Temini tancat

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 30-07-2019

Temini tancat

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data publicació: 15-07-2019

Temini tancat

Resolució i llista d'assignació provisional de nombre de places per a cada tribunal

Data publicació: 12-07-2019

Criteris d'avaluació

Data publicació: 14-06-2019

Resultat prova valencià

Data publicació: 13-06-2019

Temini tancat

Correcció d'errors. Nomenament del tribunal

Data publicació: 10-06-2019

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data publicació: 05-06-2019

Nomenament del tribunal

Data publicació: 31-05-2019

Lliurament de material 2a prova

Data publicació: 20-05-2019

Temini tancat

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data publicació: 20-05-2019

Temini tancat

Notes proves de castellà

Data publicació: 17-05-2019

Prova d'espanyol per a estrangers

Data publicació: 13-05-2019

Convocatòria realització prova

Data publicació: 13-05-2019

Resultat prova valencià

Data publicació: 03-05-2019

Temini tancat

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data publicació: 04-04-2019

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 04-04-2019

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 29-03-2019

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 18-03-2019

Bases i obertura de termini

Data publicació: 04-03-2019

Temini tancat

Publicació de l'OPT

Data publicació: 31-12-2018

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (aprovació d'expedient)