Cos de professors d'arts plàstiques i disseny. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Disseny de Moda, Disseny de Producte, Disseny Gràfic, Història de l'Art, Materials i Tecnologia: Disseny, Mitjans Informàtics).

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)
Codi SIA: 3022137
|
Codi GVA: 69768
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte; títol de grau corresponent; títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau; o un altre títol equivalent a l'efecte de docència.

De conformitat amb el que s'estableix...
Saber més
Places
Núm. de places totals 69

Descripció de places

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT DISSENY DE MODA (codi 7A9): 9 places - Ingrés lliure: 8 - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1 DISSENY DE PRODUCTE (codi 7B0): 7 places - Ingrés lliure: 7 - Reserva diversitat...
Saber més
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de...
Saber més

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Fase

Adjudicació i nomenament

Documents
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés a cossos docents convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Data de publicació: 18-11-2020

Aprovació d'expedient

Data de publicació: 10-11-2020

Correcció d'errors (nomenament)

Data de publicació: 17-10-2019

Nomenament

Data de publicació: 17-09-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data de publicació: 30-07-2019

Temini tancat

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 30-07-2019

Temini tancat

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 15-07-2019

Temini tancat

Resolució i llista d'assignació provisional de nombre de places per a cada tribunal

Data de publicació: 12-07-2019

Nota informativa

Data de publicació: 14-06-2019

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 14-06-2019

Resultat prova valencià

Data de publicació: 13-06-2019

Temini tancat

Correcció d'errors. Nomenament del tribunal

Data de publicació: 10-06-2019

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data de publicació: 05-06-2019

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 31-05-2019

Lliurament de material 2a prova

Data de publicació: 20-05-2019

Temini tancat

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 20-05-2019

Temini tancat

Notes proves de castellà

Data de publicació: 17-05-2019

Prova d'espanyol per a estrangers

Data de publicació: 13-05-2019

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 13-05-2019

Resultat prova valencià

Data de publicació: 03-05-2019

Temini tancat

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 04-04-2019

Temini tancat

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data de publicació: 04-04-2019

Correcció d'errors. Bases

Data de publicació: 29-03-2019

Correcció d'errors. Bases

Data de publicació: 18-03-2019

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 04-03-2019

Temini tancat

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 31-12-2018

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (aprovació d'expedient)