Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques Ingrés en l'especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Aprovació d'expedient
Codi SIA: 3022138
|
Codi GVA: 69816
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent, títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o la titulació equivalent, a l'efecte de docència, als estudis superiors de Música o Dansa,...
Saber més
Places
Núm. de places totals 20

Descripció de places

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT REPERTORI AMB PIANO PER A INSTRUMENTS (codi 5B4). 20 places: - Ingrés lliure: 18 - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 2
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat al qual siga aplicable els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 28.1

Forma de pagament:

L'ingrés de l'import s'ha de fer mitjançant una targeta bancària o el càrrec en el compte, dins del termini de presentació de sol·licituds. La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant. De conformitat amb el que es disposa en els articles 14.4-2, 14.4-5...
Saber més

Excempció / Reducció de tases:

REDUCCIÓ: - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona EXEMPCIÓ: - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial

Etapa actual: Aprovació d'expedient

Fase

Adjudicació i nomenament

Llistat d'etapes

Etapa actual: Aprovació d'expedient

Data publicació: 05-11-2020

Nomenament

Data publicació: 03-11-2020

Nomenament

Data publicació: 17-09-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 30-07-2019

Temini tancat

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data publicació: 30-07-2019

Temini tancat

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data publicació: 18-07-2019

Temini tancat

Informació d'interés

Data publicació: 21-06-2019

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data publicació: 14-06-2019

Resultat prova valencià

Data publicació: 13-06-2019

Temini tancat

Criteris d'avaluació

Data publicació: 22-05-2019

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data publicació: 20-05-2019

Temini tancat

Lliurament de material 2a prova

Data publicació: 20-05-2019

Temini tancat

Prova d'espanyol per a estrangers

Data publicació: 13-05-2019

Convocatòria realització prova

Data publicació: 13-05-2019

Resultat prova valencià

Data publicació: 03-05-2019

Temini tancat

Informació d'interés

Data publicació: 02-05-2019

Nomenament del tribunal

Data publicació: 16-04-2019

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data publicació: 04-04-2019

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 04-04-2019

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 29-03-2019

Bases i obertura de termini

Data publicació: 04-03-2019

Temini tancat

Publicació de l'OPT

Data publicació: 31-12-2018

Tornar al llistat d'etapes

Aprovació d'expedient