Detall

356-B. Cos A1-28-01, superior tècnic de personal investigador científic, escala: científic o científica titular. (OP0-15)


 • Descripció

  356-B. Cos A1-28-01, superior tècnic de personal investigador científic, escala: científic o científica titular. (OP0-15)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llistat mensual maig

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  a) El personal que ha participat en les proves selectives d'accés al cos i escala A1-28-01 i ha superat la fase de concurs corresponent a les convocatòries 26/15 i 27/15, torn lliure i promoció interna i respecte de la modalitat per la qual s'ha presentat.
  b) El personal funcionari interí, laboral temporal o en nomenament provisional per millora d'ocupació cessat en un lloc del cos i escala A1-28-01, sempre que haja participat i haja sigut qualificat en la fase de concurs del procés selectiu de les convocatòries 26/15 i 27/15, la qual cosa es comprovarà d'ofici, no procedirà la seua incorporació en cas contrari i respecte de la modalitat per la qual s'haja presentat.
  c) El personal funcionari de carrera, que ha participat en el procés selectiu corresponent a les convocatòries 26/15 i 27/15 i ha superat la fase de concurs o la fase d'oposició d'un procés del mateix cos i escala, derivat d'un decret d'oferta d'ocupació anterior. A aquest efecte, es considera que els llocs sempre han estat classificats en el cos i escala que conste en l'actual relació de llocs de treball. La integració serà en la modalitat per la qual han participat en les convocatòries 26/15 i 27/15.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=69898


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=69898 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar