Detall

Docents en règim d'interinitat en el cos de mestres


 • Descripció

  Docents en règim d'interinitat en el cos de mestres


 • Organisme


  Govern d'Aragó: Departament d'Educaccion, Universitat, Cultura i Esport
  Av. Gómez Laguna, 25
  50009 Saragossa
  Tel. 97 671 40 00
  Web http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/organigrama/presidencia


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Places

  Descripció de les places

  Audició i Llenguatge
  Educació Física
  Educació Infantil
  Educació Primària
  Llengua Estrangera: Anglés
  Música
  Pedagogia Terapèutica


 • Lloc de presentació

  Oficines a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.educa.jcyl.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar