Detall

Escala de titulats d'escoles tècniques de grau mitjà d'organismes autònoms del Ministeri de Foment, especialitat Operacions Aèries (codi 6209B).


 • Descripció

  Escala de titulats d'escoles tècniques de grau mitjà d'organismes autònoms del Ministeri de Foment, especialitat Operacions Aèries (codi 6209B).


 • Organisme


  Ministeri de Foment
  Passeig de la Castellana, 67
  28046 Madrid
  Tel. 91 597 87 87
  Webhttp://www.fomento.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  Sistema general d'accés lliure.
  Es reservarà 1 plaça per a les persones que tinguen la condició legal de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

  La distribució de les places convocades és la següent:
  a) 4 places amb el perfil d'inspector d'operadors aeris d'avió (llicència ATPL-A)
  b) 2 places amb el perfil d'inspector d'operadors aeris d'helicòpter i treballs aeris amb helicòpter (llicència ATPL-H o CPL-H)
  c) 2 places amb el perfil d'inspectors de treballs aeris amb avió (llicència CPL-A)
  d) 4 places amb el perfil d'inspector d'organitzacions de formació aeronàutica (ATO) (llicència CPL-A)


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds han d'omplir-se electrònicament en el model oficial, al qual s'accedirà, amb caràcter general, a través del punt d'accés general https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/locale.do?lang=vl


 • Lloc de presentació

  La tramitació s'ha de dur a terme, preferentment, per mitjans electrònics, a través del servei d'inscripció en processos i proves selectives del punt d'accés general (https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/locale.do?lang=vl) i seguir les instruccions que s'hi indiquen. Cal identificar-se mitjançant la plataforma d'identificació i signatura electrònica Cl@ve, en qualsevol de les seues modalitats.

  En les sol·licituds en suport paper, una vegada efectuat l'ingrés de la taxa de drets d'examen, el formulari de sol·licitud podrà presentar-se en el Registre General de Ministeri de Foment, passeig de La Castellana, 67, 28071, Madrid, o en la forma establida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. A aquestes cal adjuntar el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar