Detall

Agent de mobilitat urbana


 • Descripció

  Agent de mobilitat urbana


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada del servei per expedient disciplinari o inhabilitat/ada en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
  e) Sense requisit de titulació, segons la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
  s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
  f) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe A2 i B.


 • Taxa ordinària

  8,50 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  45

  Descripció de les places

  Procés d'estabilització de l'ocupació temporal


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major núm.1) o en els Registres de les Juntes de Districte Nord (Pl. Primer Vaig moldre), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá escaira amb Joaquín Márquez), Districte Aquest (Avd. Germans Bou, 27), Districte Oest (Pl. Llacunes de Ruidera s/n - Mes Blau) i Districte Marítim (Passeig Buenavista núm. 28)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar