Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Alzira
  c/ Sant Roc, 6
  Tel:962400450
  Fax:962405917


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxillerat o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda acadèmicament i acreditada pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 16 kW/kg.
  h) No patir una malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions.
  L'ajuntament queda habilitat per a demanar prèviament l'emissió d'un informe favorable d'aptitud del servei de vigilància concertat.
  Si es nega a realitzar-ho, l'aspirant serà exclòs de la borsa.
  i) Tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar del full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir d'acord amb el model disponible en la seu electrònica.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar-se de forma electrònica, a través del Portal de la Ciutadania (seu electrònica), per a la qual cosa cal accedir a la "Convocatòria 04/201"


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ocupacio-publica/personal-temporal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar