Detall

Cos de mestres


 • Descripció

  Cos de mestres


 • Organisme

  Ministeri d'Educació
  C/ Alcalá, 36
  28071, Madrid

  Dilluns a divendres de 9 a 17.30 h - Dissabtes de 9 a 14 h
  A l'estiu: del 16 juny al 15 setembre
  Dilluns-divendres: 8.00 - 15.00 h. Dissabtes de 8.00 - 14.00 h
  Tel:902 21 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOE de 5/04/2019


 • Procés selectiu

  OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/mecd/empleo-publico.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar