Detall

Agents de la Policia Local per estabilització d'ocupació temporal


 • Descripció

  Agents de la Policia Local per estabilització d'ocupació temporal


 • Organisme

  Carlet
  Avda. Caixa d'Estalvis, 1
  Tel:962530200
  Fax:962993533


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola. - No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  - Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A-2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  31,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES8720386314416000020077 de Bankia, directament o per transferència, amb anterioritat a la presentació de la instància dels drets d'examen.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del DNI i declaració expressa i formal de compliment de tots els requisits de la convocatòria, referits sempre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la qual cosa haurà d'acreditar-se posteriorment en cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carlet.es/va/listado-titulares/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar