Detall

Socorristes-monitors per a la piscina municipal.


 • Descripció

  Socorristes-monitors per a la piscina municipal.


 • Organisme

  Benifairó de les Valls
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:962600937
  Fax:962600257


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Documentació / Informació

  a.Fotocòpia del DNI o, en cas d'estrangers, de la documentació acreditativa de la personalitat i d'estar inclosos en el cas previst a l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b.Còpia autèntica o fotocòpia (que haurà de presentar acompanyada de l'original per a l´autenticació) de la documentació acreditativa del requisit de titulació.
  c.Coneixements del valencià. Aquest requisit s'acreditarà amb el certificat o homologaciócorresponent expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
  2.Còpia autèntica o fotocòpia (que haurà de presentar acompanyada de l'original per a l´autenticació) de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  Es presentaran a la seu electrònica de l'ajuntament (www.benifairovalls.com), registre de l'Ajuntament, al registre de l'Ajuntament, els dies laborals de 9 a 14 hores, o per qualsevol dels mitjans establits a la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar