Detall

F. E. Anatomia Patològica, F. E. Medicina Física i Rehabilitació, F. E. Medicina Intensiva, F. E. Medicina Nuclear, F. E. Neurologia, F. E. Oncologia Radioteràpica, F. E. Psiquiatria, F. E. Urologia i metge/essa urgències hospitalàries - CONSOR. HOSP. PROV. CASTELLÓ


 • Descripció

  F. E. Anatomia Patològica, F. E. Medicina Física i Rehabilitació, F. E. Medicina Intensiva, F. E. Medicina Nuclear, F. E. Neurologia, F. E. Oncologia Radioteràpica, F. E. Psiquiatria, F. E. Urologia i metge/essa urgències hospitalàries - CONSOR. HOSP. PROV. CASTELLÓ


 • Organisme

  Diputació Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1r F. E. ANATOMIA PATOLÒGICA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Anatomia Patològica.
  2n F. E. MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Medicina Física i Rehabilitació.
  3r F. E. MEDICINA INTENSIVA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Medicina Intensiva.
  4t F. E. MEDICINA NUCLEAR: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Medicina Nuclear.
  5é F. E. NEUROLOGIA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Neurologia.
  6é F. E. ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Oncologia Radioteràpica.
  7é F. E. PSIQUIATRIA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Psiquiatria.
  8é F. E. UROLOGIA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat en Urologia.
  9é METGE/ESSA URGÈNCIA HOSPITALÀRIA: llicenciatura en Medicina i Cirurgia General, especialitat expedida pel ministeri competent, en qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.


 • Places

  Descripció de les places

  CONSOR. HOSP. PROV. CASTELLÓ


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia DNI.
  - Fotocopia titulació requerida i especialitat.
  - Fotocòpia de tots els mèrits que la persona aspirant vulga que siguen valorats, segons les bases.
  - Autobaremació dels mèrits, segons el model adjunt a la sol·licitud.
  Els aspirants podran descarregar-se de la pàgina web la instància per duplicat: exemplar per a l'Administració i exemplar per a la persona interessada, i han de presentar les dues per tal que tinguen constància de la seua presentació.


 • Lloc de presentació

  Registre general del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, o alternativament, en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://hospitalprovincial.es/es/RRHH


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar