Detall

INFORMADORS/ORES I ANIMADORS/ORES JUVENILS


 • Descripció

  INFORMADORS/ORES I ANIMADORS/ORES JUVENILS


 • Organisme

  Aldaia
  Plaza Constitución, 10
  Tel:961501500
  Fax:961510693


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent (es consideren equivalents les mateixes titulacions amb diferent denominació per pertànyer a plans d'estudis diferents), o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  12,70 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609 BBVA.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger o passaport.
  - Fotocòpia de la documentació que acredite que es posseeix la titulació exigible.
  - Resguard de l'ingrés bancari, realitzat directament o mitjançant transferència bancària, de la taxa de 12,70 euros en el compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609 BBVA.
  En el concepte ha de figurar el nom i els cognoms de l'aspirant i la borsa de treball a la qual es presenta.
  - Consentiment per al tractament de les dades personals (annex 2).
  - Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central o Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a la Comunitat Valenciana -carrer Hernán Cortés, número 24, de València-) o autorització perquè des de l'Ajuntament es comprove aquest extrem (segons el model de l'annex 4). En cas que s'opte per la comprovació per part de l'Ajuntament, l'aspirant ha d'aprovar la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o document d'identificació comunitari en vigor.
  - Autorització (segons el model de l'annex 4).


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Aldaia, oficina d'informació municipal (plaça de la Constitució, núm. 10), per registre telemàtic o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aldaia.es/arees-municipals/treball/ofertes-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar