Detall

372-B. Cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines (OOP-15).


 • Descripció

  372-B. Cos A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines (OOP-15).


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  La borsa estarà integrada per les persones que s'indiquen a continuació:
  a) El personal que haja participat en les proves selectives d'accés al cos A1-13, cos superior tècnic d'Enginyeria de Mines, convocatòria 20/15, torn d'accés lliure, i que haja aprovat algun exercici.
  b) El personal funcionari interí, laboral temporal o en nomenament provisional per millora d'ocupació cessat en un lloc del cos A1-13, superior tècnic d'Enginyeria de Mines, sempre que haja participat i haja sigut qualificat en el procés selectiu del qual deriva la borsa que es constitueix.
  c) El personal funcionari de carrera que haja participat en el procés selectiu del cos A1-13, superior tècnic d'Enginyeria de Mines, del qual es constitueix la borsa, que haja aprovat algun exercici en un procés selectiu del mateix cos inclòs en un decret d'oferta d'ocupació anterior al corresponent a l'OEP 15. A aquest efecte, es considera que els llocs sempre han estat classificats en el cos A1-13.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71036


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71036 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar