Detall

Agent de la policia local


 • Descripció

  Agent de la policia local


 • Organisme

  La Vall d'Uixó
  Plaza Del Centro, 1
  Tel:964690064
  Fax:964667662


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat superior o tècnic, o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i ha d'estar degudament acreditat en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  87,30 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari o autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  2 places seran cobertes per torn lliure (una reservada a dones) i una per mobilitat.


 • Documentació / Informació


  A la instància s'ha d'acompanyar el resguard de l'ingrés bancari o autoliquidació efectuat directament o per transferència de l'import dels drets d'examen, que es fixen en 87,30 euros de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa.
  El pagament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant l'autoliquidació corresponent que ha de realitzar-se en la Tresoreria Municipal (Pl. del Centre, número 1, tlf. 964 69 02 80 i 610 75 03 84),http://www.lavallduixo.es/pagos.


 • Lloc de presentació

  Oficines de registre d'entrada o de la manera que es determina en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lavallduixo.es/ca/content/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar