Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre el títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/kg.
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el número de compte ES37 3160 7489 1927 3200 0019.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lavilavella.com/personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar