Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV. Cal utilitzar la instància model que facilitarà l'Ajuntament de la Vilavella (https://lavilavella.com/).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre el títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'annex III i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/kg.
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el número de compte ES37 3160 7489 1927 3200 0019.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lavilavella.com/personal/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar