Detall

Convocatòria 32/2019. Concurs de trasllats del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia.


 • Descripció

  Convocatòria 32/2019. Concurs de trasllats del cos A2-20, superior de gestió en fisioteràpia.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Deixar sense efecte resolució de convocatòria concurs de trasllats.

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació

  Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  Vegeu la base primera. Participants


 • Places

  Nombre de places

  52

  Descripció de les places

  Vegeu l'annex I.


 • Documentació / Informació

  NOTA IMPORTANT ABANS D'INICIAR LA SOL·LICITUD

  MILLORA D'OCUPACIÓ:

  El personal que estiga en situació de millora d'ocupació en la data de publicació d'aquesta convocatòria i que hi presente la sol·licitud de participació haurà d'incorporar-se al lloc que, si és el cas, se li adjudique, d'acord amb el paràgraf quart, base onzena de la resolució de convocatòria.

  RECOMANACIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD, L'AUTOBAREMACIÓ I LA PRELACIÓ DE LLOCS:

  Es pot presentar la sol·licitud diverses vegades, dins del termini de presentació, però només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. No obstant això, l'aplicació guarda l'última sol·licitud sense enviar; per tant, la sol·licitud guardada es podrà modificar en qualsevol moment, abans de procedir a registrar-la telemàticament. No és necessari registrar cada vegada la sol·licitud; s'ha de registrar quan es tinga la seguretat d'haver-hi introduït totes les dades correctes. Una vegada registrada telemàticament, si es vol modificar alguna dada, cal fer-la de nou.

  En el camp d'observacions, cal introduir les dades en l'última modificació de la sol·licitud, abans de l'enviament, i s'ha de comprovar en el justificant de registre que consten aquestes observacions.
  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es detallen en la base segona de presentació de sol·licituds.
  TRÀMIT PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital, cal entrar en l'URL següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Hi podreu annexar la documentació acreditativa que vulgueu.

  2) Per registre, en un centre PROP
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està a la vostra disposició en impresos associats de l'URL anterior.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud només es pot presentar telemàticament, i no en suport de paper, i s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat, en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, 'Ocupació pública', apartat de descripció -cal indicar-hi el núm. de convocatòria i l'any (p. ex., 70/2017) per a entrar en convocatòria, certificat telemàtic)-, o bé en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa s'ha de presentar en un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4060

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4060 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar