Detall

Tècnics/tècniques jurídics/jurídiques (TAG)


 • Descripció

  Tècnics/tècniques jurídics/jurídiques (TAG)


 • Organisme

  Mancomunitat de La Ribera Alta
  Tel:962414142
  Fax:962414172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en Butlletí Oficial de la Província de València, de 01/10/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: Llicenciatura/grau Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari, Ciències Polítiques i de l'Administració, Ciències Polítiques i Gestió Pública, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Gestió i Administració Pública, o títol de grau corresponent. Per a altres titulacions, s'ha d'acreditar, fefaentment, amb un document públic, l'equivalència al·legada.


 • Requisits especifics

  - Coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell mitjà de la JQCV o equivalent.
  - Carnet de conduir.


 • Taxa ordinària

  28,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de materialitzar mitjançant un ingrés en el compte bancari: BANKIA, amb núm. de compte:
  ES12 2038 6013 9360 0027 6526, amb indicació del concepte: Borsa tècnics/tècniques jurídics.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació prevista en les bases generals, amb les especificacions següents:
  a) Documentació acreditativa de la titulació requerida: NO s'ha d'adjuntar. Es requerirà més avant.
  b) Documents acreditatius de mèrits per a la fase de concurs: NO s'ha d'adjuntar. Es requerirà més avant.

  PROCÉS SELECTIU
  El procediment de selecció consistirà en la superació d'una fase prèvia d'acreditació de coneixements de valencià i, a més, una fase d'oposició, una fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits al·legats i una fase d'entrevista.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://manra.org/ocupacio-publica/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar