Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Benimodo
  Plaça Major, 1
  Tel:961818800
  Fax:962993496


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica. De conformitat amb l'art 37 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, per a l'escala bàsica s'exigeix el títol de Batxiller o tècnic equivalent.
  - Tindre com a mínim díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A-2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  75,00 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte: S2030587109102731000024 de Cajamar.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  El procediment que cal seguir serà el de consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  PRIMER. Fotocòpia del DNI i declaració expressa i formal que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.
  SEGON. Justificant d'haver ingressat en el número de compte ES2030587109102731000024 de Cajamar, directament o per transferència, amb anterioritat a presentar la instància els drets d'examen, que es fixen en 75 euros.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic General d'Entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.benimodo.es/category/ofertes-de-treball/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar