Detall

Categories del grup C, subgrup C1 i C2 sanitari i d'una categoria d'altres agrupacions professionals


 • Descripció

  Categories del grup C, subgrup C1 i C2 sanitari i d'una categoria d'altres agrupacions professionals


 • Organisme


  Govern de Canàries: Conselleria de Sanitat
  Plaça Dr. Juan Bosch Millares, núm. 1
  Planta 4a
  35071 Las Palmas de Gran Canaria
  Tel.: 92 830 82 75/76
  Fax: 92 830 82 71
  Web:http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 1 mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOC de 15/10/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Places

  Descripció de les places

  Categories de les places que es convocaran:
  Grup C1 sanitari
  Tècnic/a especialista en Radiodiagnòstic.
  Tècnic/a especialista en Radioteràpia.
  Tècnic/a especialista en Laboratori.
  Tècnic/a especialista en Anatomia Patològica.
  Tècnic/a especialista en Dietètica i Nutrició.
  Tècnic/a especialista en Higiene Bucodental.
  Tècnic/a especialista en Documentació Sanitària.
  Grup C2 sanitari
  Tècnic/a auxiliar de Farmàcia.
  Altres agrupacions professionals
  Marmitó.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=ce48ef72-4889-11df-9a6d-4958413842c9&idCarpeta=b8cf85ba-fc1a-11dd-a72f-93771b0e33f6


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar