Detall

Operadors de conferència (grup de funcions AST-SC)


 • Descripció

  Operadors de conferència (grup de funcions AST-SC)


 • Organisme

  Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
  European Personnel Selection Office
  Avenue de Cortenbergh / Kortenberglaan 80, 1000 Brussels


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. Les candidatures s'han de presentar abans del 10 de desembre de 2019 a les 12.00 hores, hora de Brussel·les.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació

  Altres grups i titulacions


 • Requisits generals


  - Estar en plena possessió dels seus drets com a ciutadans d'un estat membre de la UE.
  - Complir totes les que els impose la legislació nacional aplicable en matèria de servei militar.
  - Reunir les garanties d'integritat requerides per a l'exercici de les funcions previstes.
  - Coneixements d'almenys dues llengües oficials de la UE, una amb un nivell mínim C1 (coneixement profund) i l'altra amb un nivell mínim B2 (coneixement satisfactori). Nivell satisfactori (nivell mínim B2) de francés o anglés.
  - Ensenyament postsecundari d'almenys 1 any, acreditat per un títol, seguit d'un mínim de 4 anys d'experiència professional directament relacionada amb la naturalesa de les funcions, o ensenyament secundari acreditat per un títol que done accés a l'ensenyament postsecundari, seguit d'una experiència professional d'un mínim de 6 anys directament relacionada amb la naturalesa de les funcions, o Formació Professional (equivalent al nivell 4 del Marc Europeu de Qualificacions http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) d'almenys 1 any, seguida d'almenys 6 anys d'experiència professional.
  Tant la formació com l'experiència professional han d'estar directament relacionades amb la naturalesa de les funcions.


 • Places

  Nombre de places

  25

  Descripció de les places

  L'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) convoca una oposició general, mitjançant el sistema de concurs oposició, amb vista a la constitució d'una llista de reserva de la qual la Comissió Europea podrà contractar nous funcionaris en la categoria d'«operadors de conferències» (grup de funcions AST-SC).
  Els operadors de conferències estan encarregats del maneig d'equips tècnics d'imatge i so en instal·lacions multimèdia, audiovisuals o de conferències, així com de l'assistència tècnica de primer nivell d'equips audiovisuals i informàtics.


 • Documentació / Informació

  Per a poder presentar la candidatura, és necessari crear primer un compte EPSO. Cal tindre en compte que els candidats han de crear només un compte per a totes candidatures que presenten a l'EPSO.


 • Lloc de presentació


  Les candidatures s'han de presentar en línia en el lloc web de l'EPSO http://jobs.eu-careers.eu).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://epso.europa.eu/job-opportunities/news/7188_open-applications-conference-operators_es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar