Detall

Director executiu a Bratislava (agent temporal - grau AD 14) COM/2019/20045


 • Descripció

  Director executiu a Bratislava (agent temporal - grau AD 14) COM/2019/20045


 • Organisme

  Comissió Europea
  B-1049 Brussel·les - Bèlgica
  Tel:+32 2 2991111


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  PROCESSOS ESPECIALS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: els candidats han de tindre la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea.
  - Diploma o títol universitari: els candidats han de tindre un nivell de formació corresponent a estudis universitaris complets acreditats per un títol, quan la durada normal de l'ensenyament universitari siga de quatre anys o més; o un nivell de formació corresponent a estudis universitaris complets acreditats per un títol i una experiència professional apropiada d'almenys un any, quan la durada normal de l'ensenyament universitari siga d'almenys tres anys (aquesta experiència professional d'un any no es podrà incloure en l'experiència professional postuniversitària que s'exigeix a continuació).
  - Experiència professional: els candidats han de tindre almenys quinze anys d'experiència posterior a l'obtenció del seu títol universitari en un nivell al qual les qualificacions abans esmentades permeten accedir. Almenys cinc anys d'aquesta experiència professional han d'haver-se adquirit en l'àmbit d'activitat de l'autoritat.
  - Experiència de gestió: almenys cinc dels anys d'experiència professional posterior a l'obtenció del títol han d'haver-se adquirit en un lloc de gestió d'alt nivell (2)
  en un àmbit rellevant per a aquest lloc.
  - Idiomes: els candidats han de tindre un coneixement profund d'una de les llengües oficials de la Unió Europea
  (3) i un coneixement satisfactori d'una altra d'aquestes. Els tribunals de selecció comprovaran durant l'entrevista o entrevistes si els candidats compleixen el requisit de posseir un coneixement satisfactori d'una altra llengua oficial de la UE. A aquest efecte, l'entrevista (o part d'aquesta) podrà realitzar-se en aquesta altra llengua.
  Límit d'edat: els candidats han de poder completar, en la data límit per a la presentació de candidatures, el mandat de cinc anys abans d'arribar a l'edat de jubilació. Per als agents temporals de la Unió Europea, l'edat de jubilació es produeix al final del mes en què la persona compleix 66 anys (vegeu l'article 47 del règim aplicable als altres agents de la Unió Europea [4]).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  European Labour Authority (ELA)
  Publication of a vacancy for the function of Executive Director in Bratislava
  (Temporary Agent - Grade AD 14)
  Official Journal C 379 A of 08/11/2019
  COM/2019/20045

  El director executiu serà nomenat pel Consell d'Administració de l'Autoritat a partir d'una llista restringida facilitada per la Comissió Europea.
  El Consell d'Administració contractarà la persona seleccionada com a agent temporal amb el grau AD14. Depenent de la durada de la seua experiència professional anterior, el candidat seleccionat serà classificat en l'escaló 1 o en l'escaló 2 dins d'aquest grau.
  El lloc de treball és Bratislava, Eslovàquia, on l'autoritat tindrà la seua seu. Podrà exigir-se al titular del lloc que assumisca les seues funcions durant un període limitat a Brussel·les, abans del trasllat de l'autoritat a les seues instal·lacions a llarg termini.
  El lloc estarà disponible des de l'1 de gener de 2020.
  El candidat seleccionat serà nomenat per un mandat inicial de cinc anys, amb una possible pròrroga de cinc anys més com a màxim, de conformitat amb el Reglament pel qual es crea l'autoritat, en la seua versió aplicable en el moment del nomenament.
  El procediment de selecció es realitzarà únicament en anglés o francés.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga presentar la seua candidatura ha d'inscriure's a través d'Internet en el següent lloc web i seguir les instruccions per a les diferents etapes del procés:
  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

  Els candidats han de tindre una adreça de correu electrònic vàlida. Aquesta adreça s'utilitzarà per a confirmar la inscripció, així com per a estar en contacte amb els candidats durant les diferents fases del procés. Per tant, els candidats han de comunicar a la Comissió Europea qualsevol canvi en la seua adreça de correu electrònic.
  Per a finalitzar la presentació de la candidatura, els candidats han d'adjuntar un currículum en format PDF i completar, en línia, una carta de motivació (8.000 caràcters com a màxim). El currículum i la carta de motivació podran presentar-se en qualsevol llengua oficial de la Unió Europea.

  Per a més informació, o en cas de problemes tècnics, es pot enviar un correu electrònic a:
  HR-MANAGEMENTONLINE@ec.europa.eu


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/7192-com-2019-20045_es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar